Mini-Maria har ett nära samarbete med Sexualmedicinskt Centrum Pilen, som är en mottagning riktad till ungdomar och unga vuxna med frågor som rör sexualitet och sexuell hälsa. SMC Pilen erbjuder bl.a. provtagning för könssjukdomar, preventivmedelsrådgivning, graviditetstest,  akut p-piller, kostnadsfri vaccination mot hepatiter och HPV samt möjlighet till samtal om sexuell identitet, homo- bi och transsexualitet, ofrivilligt sex eller sexuella kränkningar.

SMC – Pilen ligger på Kaserntorget 11A, 4tr.

Du kan få kontakt med SMC Pilen via din behandlare på Mini-Maria. Du kan också kontakta dem direkt för rådgivning och/eller tidsbokning.

Leg Barnmorska Emma Svanholm 0730-77 77 61
Leg Barnmorska Caroline Öhman 0767-93 46 00​

Se vår film för att lätt hitta från hållplatsen Domkyrkan till Pilen