Mini-Maria har ett nära samarbete med Sexualmedicinskt Centrum Pilen, som är en mottagning riktad till ungdomar och unga vuxna upp till 23 år.

SMC – Pilen ligger på Kaserntorget 11A, 4tr.

Du kan få kontakt med SMC Pilen via din behandlare på Mini-Maria. Du kan också kontakta dem direkt för rådgivning och/eller tidsbokning.

Leg Barnmorska Emma Svanholm 0730-77 77 61
Lotta von Mentzer 0767-93 46 00

Så här lätt hittar du till SMC-Pilen: