Mariadagen 2023

En dag om ungdomar och droger

Mini-Maria Göteborg bjuder in till en heldag för professionella med fokus på ungdomar och substansbruksfrågor.

Hur ser det ut i dagsläget, vad använder ungdomarna och hur jobbar Mini Maria med ungdomarna och deras familjer?

TILL PROGRAMMET

Tid/datum: 28 februari 2023
Klockan 08:30-15:30

Plats:
Burgårdens konferenscenter, Skånegatan 20; Lokal: La Boheme

Anmälan: 

Till anmälan

Pris:

Det är gratis att delta. Dock tar vi ut en avgift på 500kr för bokad plats som inte utnyttjas!

För- och eftermiddagsfika ingår. Lunch ordnas på egen hand.

Kontakt:

För frågor om anmälan: alexandra.jernberg@socialcentrum.goteborg.se

För övriga frågor: kristoffer.lindgren@socialcentrum.goteborg.se

Program Mariadagen 2023

Dagen är uppdelad i fyra pass:

Cannabis, hjärnan och ungdomstiden

Cannabis är fortfarande den vanligaste illegala drogen bland ungdomar. Varför är det extra allvarligt att just ungdomar använder den? Kristoffer Lindgren, socionom på Mini-Maria berättar om hur vi effektivt kan jobba med förändring och motivationsarbete, i en tid när allt fler röster tonar ned negativa effekter med att använda cannabis.

Ungdomsarbete, droger, hälsa och kropp

Habiba Mudey och Kajsa Sognell, sjuksköterskor på Mini-Maria, berättar om hur man kan bemöta och hantera möten med ungdomar med alkohol och drogmissbruk. I mötet med sjuksköterskan är det ungdomens fysiska, psykiska och sexuella hälsa som står i fokus. Sjuksköterskan erbjuder alla ungdomar ett hälsosamtal, det finns även möjlighet att vid oro, ångest och sömnproblem erbjuda vissa former av avslappningsbehandlingar såsom Shiatsu massage, avslappningsövningar och NADA akupunktur.

Aktuellt läge

Mini-Maria´s överläkare Lina Lindfors som är barn- och ungdomspsykiater berättar om hur det ser ut med droganvändandet och nya trender. Vilka droger används och varför? Bland annat kommer hon tala om lustgas. Hur funkar det och vilka är riskerna?

Anhörigas roll i arbetet

Anhöriga och andra personer nära ungdomen är inte bara viktiga, de är ofta helt avgörande för att få till ett bra arbete med ungdomarna vi möter. Hur engagerar vi anhöriga, hur stöttar vi och på vilket sätt blir de en del av arbetet? Socionom Rickard Larsson berättar om arbetet med anhöriga på Mini-Maria.

Utöver detta kommer vi att under dagen även presentera några aktuella projekt på Mini Maria Göteborg såsom föräldrautbildningen CRAFT, Mini-Maria Resurs och Mini-Maria Online.