Persian

یروب هتوی ایرام ینیم (MINI – MARIA)

OM FÖRÄLDRAUTBILDNINGEN PÅ PERSISKA

مینی ماریا در یوته بوری پذیرای نوجوانان و جوانان بزرگسال تا سن 21 سالگی است که احتمال دارد دچار مشکل مشروبات الکلی یا مواد مخدر شوند یا از قبل دارای اینگونه مشکلات باشند.

مطب پذیرش مینی ماریا در چهار نقطۀ یوته بوری وجود دارد و شما می توانید نزدیکترین مطب به محل سکونت خود مراجعه کنید. ما در مینی ماریا بصورت یک تیم متشکل از کارشناس امور اجتماعی، پرستار، روانشناس، دکتر و منشی کار می کنیم. مینی ماریا در یوته بوری یک همکاری بین کمون و خدمات درمانی است. هرگونه مراجعه به مطب پذیرش مینی ماریا برای ساکنان یوته بوری و اوکّرو (Öckerö) مجانی است. ما دارای وظیفۀ رازداری هستیم و شما می توانید اولین مرتبه بطور ناشناس با ما تماس بگیرید. شما وقتی به مطب پذیرش مینی ماریا مراجعه می کنید با توجه به نیازهای خود و خانواده تان کمک و حمایت دریافت خواهید کرد.

در مینی ماریا می توانید خودتان در مورد زندگی تان حرف بزنید. همچنین می توانید برای حرف زدن با خانواده تان نیز کمک بگیرید. مصرف مواد مخدر یا مشروبات الکلی روی بسیاری از چیزها تأثیر می گذارد. شاید نگران هستید که مواد مخدر یا مشروبات الکلی به شما صدمه وارد کرده باشند، که شما در وضعیت های ناراحت کننده و دشواری قرار گرفته باشید، که مشکلات شما در مدرسه، با دوستان و خانواده شروع شده باشند. شاید حال جسمی و روحی شما بد باشد و ترک مواد مخدر یا نوشیدن مشروبات الکلی برایتان سخت باشد. اگر نزد ما تحت درمان قرار بگیرید اغلب بایستی آزمایش مواد مخدر بدهید.

والدین و نزدیکان می توانند خودشان یا بهمراه نوجوان خود به مطب پذیرش مینی ماریا مراجعه کنند. ما بطور مثال در مورد چگونگی برخورد با اتفاقاتی که در خانه می افتد وقتی پی می برید که فرزندتان مواد مخدر مصرف می کند، به شما راهنمائی و حمایت ارائه می کنیم. مطب پذیرش مینی ماریا همچنین دوره های آموزشی در مورد حشیش و سایر مواد مخدر برای والدین دارای فرزند نوجوان نیز برگزار می کند. در اینجا می توانید در مورد کشف مصرف مواد مخدر توسط فرزندتان و چگونگی تأثیر آن بر بدن مطالب بیشتری یاد بگیرید. همچنین می توانید بیاموزید که چگونه با فرزند خود در مورد مواد مخدر با دلیل و بُرهان صحبت کنید.

:دینکن دیدرت ام اب سامت یارب

Mini-Maria Nordostمینی ماریا شمال شرق
Gamlestadsvägen 4
415 01 Göteborg
تلفن: 031-367 92 90
نزدیکترین ایستگاه:
Gamlestadstorget

Mini-Maria Centrum-Västerمینی ماریا مرکز شهر
Norra Hamngatan 8
401 26 Göteborg
تلفن: 031-367 99 40
Närmsta hållplats:
Domkyrkan och Stenpiren

Mini-Maria Hisingenمینی ماریا هیسینگِن
Vågmästaregatan 1b
417 02 Göteborg
تلفن: 031-367 93 15
نزدیکترین ایستگاه:
Vågmästareplatsen